Decyzja MKOI: Rosja i Białoruś może wziąć udział w Igrzyskach, ale…?

Igrzyska Olimpijskie to święto sportu. Im bliżej startu Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu (do ich rozpoczęcia pozostało 175 dni), tym częściej w przestrzeni medialnej pojawia się pytanie o udział reprezentantów Rosji i Białorusi na tej imprezie. Jak wiadomo Rosja na Igrzyskach Olimpijskich oficjalnie wystartować nie może. Ma to związek ze sprawą inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Zakaz startu jako kraju na Igrzyskach w Paryżu dotyczy także Białorusi. W tym przypadku chodzi o to, że Białoruś opowiedziała się po stronie Rosji będącej agresorem w tym konflikcie.

Mimo napiętej sytuacji politycznej w ostatnim czasie wiele międzynarodowych federacji sportowych zdecydowało, że rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli rywalizować na sportowych arenach w Paryżu. Do stanowiska międzynarodowych federacji sportowych ostatecznie przychylił się także Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Wyraził on zgodę na udział tych zawodników w imprezie z zastrzeżeniem, że będą mogli rywalizować, ale jako sportowcy neutralni bez flag emblematów i hymnów oraz posiadając rosyjski i białoruski paszport. Podczas zawodów będą musieli przestrzegać zasad misji pokojowej ruchu olimpijskiego. Jest to niespodziewany zwrot w tej sytuacji, ponieważ jak wiemy zawodnikom z tych krajów początkowo zakazano udziału w sportowych imprezach międzynarodowych po inwazji Rosji na Ukrainę. Zakaz ten obejmował przede wszystkim udział w międzynarodowych zawodach.

Rosja nie zgadza się z decyzją MKOI

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski w październiku 2023 roku wydał decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego w prawach członka MKOL. Jest to pokłosie włączenia do struktur RKO organizacji sportowych z Ukrainy, które obecnie znajdują się pod rosyjską okupacją. Chodzi o obwody doniecki, chersoński, ługański i zaporoski. Taka decyzja wydana przez Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) spotkała się ze sprzeciwem i niezadowoleniem Rosji. Rosjanie domagają się niezwłocznego cofnięcia decyzji i ponownego uznania Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego za Krajowy Związek Olimpijski. A co za tym idzie przyznania RKO wszelkich praw z tego wynikających.

Kogo zobaczymy z Rosji i Białorusi na Igrzyskach Olimpijskich?

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się 26 lipca. Igrzyska olimpijskie potrwają do 11 sierpnia. W wielu dyscyplinach sportowcy wciąż walczą o olimpijskie kwalifikacje. Pojawia się tutaj pytanie kogo z Rosji i Białorusi zobaczymy na IO? Pewne jest, że zawodnicy z tych krajach wystartują wyłącznie w konkurencjach indywidualnych. Rywalizować będą, tak jak już wspomnieliśmy, jako sportowcy neutralni. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski zakazał ekspozycji flag emblematów i hymnów podczas występów sportowców z tych krajów na IO w Paryżu.